Høringssvar fra Morten Heldal Haugerud

Høring Endring helgidagsloven - Søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Høring - forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Vi er imot at helligdagsloven enders for å tillate søndagsåpne butikker. Det er viktig både for familier, organisasjoner og ikke minst egen psykiske helse at en har en dag som er annerledes og "handle fri". Denne dagen har lang tradisjon for at en kan gjøre andre ting enn å "dra på super’n". At søndag også blir en "handledag" gjør det enda vanskeligere for familier å hjelpe til med frivillig bistand til organisasjoner og annet samfunnsnyttig arbeid. Det er også på tvers av en lang norsk tradisjon med å bruke søndagen til friluftsliv. 

En kan ikke forvente at folk vil handle mer om det blir åpent på søndager. Innkjøpene bare spres. Konsekvensen av at butikkene skal ha åpent på søndager medfører økte kostnader for samme omsetning for forretningene. Derved dyrere varer. 

Søndagshandel medfører også mer transport og bilkjøring og derved en negativ miljøeffekt. 

For de fleste er det med litt planlegging ikke vanskelig å handle noen få ganger i uken. Det krever litt planlegging, men vil bli billigere enn å handle uten planlegging praktisk talt hver dag. De som har for vane å handle hver dag vil lett begynne å handle på søndag istedenfor for to dager på lørdag, derved økt transport og bilkjøring.

Hensynet til arbeidstagerne tilsier at de bør kunne ta fri når andre i familien tar fri. Argumentet med at studenter trenger jobb holder ikke. I mange forretninger trenger en fagfolk som kan veilede kundene. 

Hvor går grensen for hvem som skal jobb på søndager? Hvorfor bare butikker? Hvorfor ikke andre serviceyrker som offentlige kontorer. Da kunne folk få hjelp på fritiden istedenfor å måtte ta av egen arbeidstid for å oppsøke offentlig etater.  Om regjeringen er så ivrig på tjenesteyting på søndager bør de begynne der.

KONKLUSJON: VI er sterkt imot søndagsåpne butikker og mener det er i sterk konflikt til flere samfunnsinteresser og både et unødvendig og uønsket tilbud.

Med vennlig hilsen

Anne-Marie Haugerud
Morten Heldal Haugerud