Høringssvar fra Hansen & co

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 01.06.2015

Svartype: Med merknad

Driver butikk,men vil gjerne delta i idrett og annet frivillig arbeid.

Jobber jo allerede på lørdager. Opplever at folk slutter i butikkyrket nettopp på grunn av dette.