Høringssvar fra Lars Inge Stautland

NEI

Dato: 15.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei, dagens ordning videreføres! Me har absolutt ikkje behov for helligdagsåpne butikkar! Dette vil drepa bydene og småbutikkar, og næringa har sjølv sagt at dei ikkje vil ha dette. Folk greier fint å planleggja godt nok til at dei ikkje må handla den eine dagen. Håper de i regjeringa tar til vett og høyrer på næringa og folket!