Høringssvar fra Hilde

Ønsker ikke søndagsåpent

Dato: 27.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke søndagsåpent!! Jeg vil ha en dag i uken hvor jeg kan senke skuldrene å ha fri!! Som butikksjef må man som oftest være tilgjengelig så lenge butikken er åpen, om noen blir syke er jeg den som må jobbe og da er det godt å ha fredlige søndager! 

Jeg har ingen ønsker om å ta igjen fridagen jeg skulle hatt på søndagene på ukedager hvor barna er på skolen..hva skal jeg med fri om jeg ikke kan bruke tiden på de som trenger tiden min mest? 

Andre argumenter er jo kostnaden for butikken å holde åpent på søndagene, det er ikke valgfritt for butikker som er på kjøpesenter å ha åpent. Om senteret blir presset/ser gevinst av å ha åpent, er samtlige butikker tvunget til å ha åpent..det står i kontraktene. Så det er langt fra frivillig å ha åpent!

NEI NEI NEI jeg nekter å jobbe søndager! Jeg ønsker ikke å handle selv på søndager, jeg vil ha en ANDERLEDES dag hvor jeg kan være med familien!!