Høringssvar fra Farsund kommune

Helligdagsloven - høring

Dato: 26.06.2015

Svartype: Med merknad

Farsund kommune ble, til orientering, godkjent som typisk turiststed av Fylkesmannen, for juni, juli og august.

 

Farsund kommuenstyre behandlet høringsnotatet i møte den 18. juni 2015, og avgav følgende høringsinnspill:

"Farsund kommune ønsker ikke at det skal åpnes for økt søndagshandel i Farsund (hele kommunen) i perioden 1.9 - 31.5.

Farsund kommune vil si nei til økt tilgang til søndagsåpne butikker dersom regjeringen åpner for at kommunene selv kan vedta dette"

Vedlegg