Høringssvar fra Jeanette Husnes-Moe

søndagsåpne butikker

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei, dagens ordning videreføres.