Høringssvar fra Ingmar Melands Enkeltpersonsføretak

Nei til forslag om endring av helligdagsloven

Dato: 26.06.2015

Svartype: Med merknad

Eg vil be regjeringa om å ta omsyn til dei mange privatpersonane og næringsdrivande som ikkje vil ha søndagsopne butikkar, utover det me alt har i dag, og å trekkje forslaget om endring av helligdagsloven.