Høringssvar fra Mona Kristiansen

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Det er helt unødvendig med en generell tillatelse til å ha åpent på søndager. Dagens ordning fungerer utmerket. Jeg er selvstendig næringsdrivende innen varehandel, og for meg vil dette bety økte kostnader og ingen økte inntekter. Søndagen er også en viktig fridag i en ellers travel bransje.