Høringssvar fra Gravem Mekanisk

søndagsåpne butikker.

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Det er helt unødvendig å ha søndagsåpne butikker, alle har godt av å lære seg litt planlegging slik at søndagen kan være fri. La de ansatte få minimum en fridag, de har et vanvittig arbeidspress med lange dager.