Høringssvar fra Privat person

Søndagsåpne butikker

Dato: 28.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker IKKE å ha søndagsåpne butikker, men at dagens ordning opprettholdes.