Høringssvar fra Kai Verner Røsvik

Søndagsstengt

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Det er et privilegium å ha en fridag i uka, også fra handel. Dette bør vi ikke gi fra oss.

Det vil også gå ut over lokalbutikkene som ikke blir i stand til å konkurrere mot de større og mer sentrale butikkene.