Høringssvar fra Hilde Balstad

Nei til endring av hellgdagsloven

Dato: 27.06.2015

Svartype: Med merknad

Ønsker at søndagen skal forbli en helligdag som ivaretar søndagen som en annerledes dag hvor familiene kan holde sammen! Delta på idrettsarrangementer (hvor man også trenger mange frivillge), gå på turer i skog og mark (aktivitet er viktig for en god helse). Spise lange gode frokoster med barna sine, roe ned hektisk hverdagsaktivitet, Søndagsåpne butikker medfører at mange må jobbe på søndag mot sin vilje! Studenter dekker ikke opp behovet for å holde alle butikker/kjøpesentre oppe. Det er kjøpesentrene som skal ha rett til å bestemme hvilke butikker som skal ha åpent? Hvor blir det da av valgfrheten til de ansatte? Har selv jobbet mye helger i helsesektoren og vet hvor vanskelig det er å bruke kollektivtransport i  helgen. Flere må også jobbe i denne sektoren for å åpne for flere søndagsåpne butikker. Forbruk av bensin vil øke! Hvor blir det av den grønne profilen? Mange vil få problemer med barnepass! Barnehager må gi et tilbud til barnefamilier som skal på jobb, altså enda flere sektorer må ha åpent. Argumentet valgfrihet er et dårligsrgument.Hvorfor innføre noe som de fleste er imot?