Høringssvar fra Frode Granerud

Nei til søndagsåpent.

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Vær så snill å trekke tilbake dette forslaget. Det er godt for oss som samfunn og fellesskap at en dag er annerledes. Det at en del mennesker i dag må arbeide på søndager, er ikke et argument for at flere skal pålegges dette. Vi, folket, ønsker ikke søndagsåpent. Lytt til oss!