Høringssvar fra Privat

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke søndagsåpne butikker utover den ordningen som finnes idag.

Mvh Marte Sveinall