Høringssvar fra Evy-Karin Førde

Lite familievennlig

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

 Min reaksjon på høringsnotatet, er at forslaget ikke tar hensyn til at familien trenger en dag der de kan være sammen og kunne bruke dagen til avkopling, turer, kirkegang eller hva som ellers familien ønsker å bruke dagen til. Med søndagaåpne butikker, får man heller ikke den "annerledesdagen" som vi som folk er vant til å ha. Argumentet med at andre land har innført søndagsåpne butikker, synes jeg har liten betydning. Vi er heldigvis et fritt land som kan legge opp samfunnet slik at det er til beste for alle våre innbyggere. Den massive motstanden som forslaget har møtt fra svært ulike instanser så langt, gir flere argument og begrunnelser for å si nei til forslaget. Disse klare signaler til regjerningen om at dette slett ikke er noe ønske fra folket som sådan, bør bli respektert. Dersom det ikke blir tatt hensyn til høringsuttalelsene, vises det lite respekt for våre meninger og da vil det hele fremstå som en "skinnhøring" Det tjener ikke regjeringen til ære. Det er ingen skam å snu,- tvert om, vil det vise at folket blir tatt på alvor, og det forventer vi av de som er satt til å styre i et demokrati.