Høringssvar fra Robert Berg

Både miljø og økonomisk et dårlig forslag

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad
Jeg har fulgt med litt på denne debatten, og jeg savner veldig ett viktig punkt som ser ut til å være glemt av de aller fleste. Man diskuterer stort sett butikk oppe eller ikke, men jeg har enda ikke sett argumenter som handler om alt som foregår rundt det å ha butikker opp på søndager. Man glemmer at all logistikk rundt det å drive en butikk også må utvide sine åpningstider, og da er det snakk om ganske mange flere mennesker som blir berørt. Bakeriene må jobbe en ekstra dag, det samme må transportørene som er involverte. Alle lagre må ha ekstra folk på plass, sånn at varer kan bli kjørt ut til riktige tider. Alle som sitter på støttesiden innenfor bla. IT, må ha folk på jobb også på søndager, og det er mange flere som jeg ikke kommer på akkurat nå. Det er derfor både miljømessige og samfunsøkonomiske ulemper med å utvide åpningstider med en dag til, da det rammer så veldig mange flere mennesker enn kun de som jobber i butikkene. Jeg synes også at de som ønsker seg åpne butikker på søndager, ofte har veldig egoistiske holdninger og argumenter, og jeg tror nok mange av dem ikke vil jobbe på søndager selv, men kun vil at andre skal gjøre det sånn at de kan handle når det passer dem best. Dette er holdninger som for meg ikke hører hjemme i et moderne samfunn, der det heller bør legges vekt på at alle skal ha det bra, og ikke slites ut før tida. Det må tas hensyn til de som faktisk rammes av dette, og det er mange flere enn man tror. Vennlig hilsen Robert Berg