Høringssvar fra Ingebjørg Haare

NEI dagens ordning videreføres

Dato: 28.05.2015

Svartype: Med merknad

Å gi slipp på den handlefrie dagen vil kun innskrenke muligheten for familielivet, og den siste rest av mulighet for den norske dugnadssjela. Foreninger vil miste mye viktig tid, familier vil få enda et problem med å få kabalen til å gå opp. 

Søndagsåpne butikker vil ikke gagne den norske borger hverken økonomisk eller verdimessig.