Høringssvar fra Eli Holme

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke søndagsåpne butikker.