Høringssvar fra Christian F. Holst og Kristian Tveikra Aarø

Går mot generel tillatelse til søndagsåpne butikker.

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg