Høringssvar fra Aage Takvam

Søndagsåpne butikker

Dato: 28.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg er ikke religiøs. Men søndagsåpne butikker er jeg i mot. Av flere grunner.

1. En hviledag som søndagen er er sunt for befolkningen.

2. "Frivillig ordning" kan ikke annet enn å fremme søndagsåpent.

3. Søndagsåpent fremmer sentralisering i samfunnet, slik man bl.a. har sett i Danmark. Dette får uønskete rikspolitiske konsekvenser.

4. Det koster samfunnet for mye å gjøre Norge søndagsåpent. Og berører folks frihet.

5. Jeg kjenner mange mennesker. Men jeg kjenner ingen som vil ha dette. Tverrpolitisk.