Høringssvar fra Jørn Erik Brensdal

Dato: 28.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker at dagens ordning videreføres. Jeg ønsker IKKE at alle butikker skal ha åpent på søndager. Jeg er redd for at vi får et samfunn med mindre tid til barn og familie hvis mange må jobbe på søndager.