Høringssvar fra Eivind

Butikker i leilighetskompleks

Dato: 02.06.2015

Svartype: Med merknad

Stadig flere andelsleiligheter tilknyttet sameie eller borettslag bygges med butikker integrert i bygget. Søndagsåpne butikker her er en trussel mot helgedagsfreden med støy som oppstår ved innfart og parkering. Nei til søndagsåpne butikker.