Høringssvar fra Christopher David Briggs

Nei. Jeg vil ikke ha søndagsåpent.

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Søndagsåpne butikker ble etterhvert tillatt i England, der jeg stammer fra. Dagens karakter er helt forandret. Som barn var veiene så fri for trafikk at jeg trygt kunne sykle til og fra kirka nesten uten å møte en eneste bil - selv om jeg bodde i by (Doncaster). I dag er veiene tett i tett med trafikk på en søndag.

Jeg synes ikke dette ble noen god forandring. Etter min mening er søndagen nå ødelagt. Dagen er først og fremst ikke det samme for fritiden, og familiene som ønsker å være sammen. Så erkjenner jeg at jeg ser saken fra et religiøst ståsted: skal én som jobber i butikk i praksis nå måtte velge mellom gudstjeneste eller å gå på jobb? Sikringer kan nok gis med nye lover som ivaretar våre rettigheter, men dette vil i praksis bare beskytte dem som allerede er i jobb i dag. Når stillinger lyses ut i fremtiden kommer den som er villig til å stille opp søndag til å få jobben.

Jeg er derfor meget skeptisk til dette forslaget. Jeg takker for anledningen til å svare. La søndagen være!