Høringssvar fra Bjørn Karenstuen

søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Ja jeg vil ha søndagsåpne butikker.