Høringssvar fra Siri-Marie Thomassen

De små butikkenes levebrød

Dato: 24.06.2015

Svartype: Med merknad

Påvirker negativt for mindre butikker, og de ansatte må også jobbe en dag ekstra, da det ikke kommer til å bli ett reelt valg om å holde åpent, dette pga. Konkurransen i markedet. Vi trenger ikke en dag til å handle på.