Høringssvar fra Hanne Kjersti Østenrød

Ikke ønskelig

Dato: 30.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker å beholde ukens rytme og søndagen som ukas hvilepulsdag. Forslaget om søndagsåpne butikker vil motvirke dette. Som turnusarbeider som selv arbeider en del helger (fordi dette er tvingende nødvendig), ser jeg verdien av en nasjonal kollektiv hviledag, og hvor viktig det er at søndag kun er arbeidsdag av hensyn til sikkerhet, liv og helse. Jeg ser ikke at dette skal være noe argument for søndagsåpne butikker (i motsetning til bl.a. mitt arbeid). 

I tillegg vil søndagsjobbing være mot ansattes interesser, og føre til økte kostnader for forbrukerne. 

Men viktigst av alt; sunn fornuft! Kom igjen, Regjeringen. Dere har fremmet et dårlig forslag, det har falt i dårlig jord hos folket - da er det ikke for sent å snu. Det virker som dere er redde for å tape ansikt ved å ikke ture fram med et forslag for prinsippets skyld. Men dere vinner respekt med å lytte til folket. Ikke omvendt.