Høringssvar fra Andreas Nieuwejaar

ikke ønskelig

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

Som forbruker ønsker jeg ikke søndagsåpne butikker da det vil medføre økt pris på varer og tjenester som følge av utvidet åpningstid. Håper regjeringen vil handle ut ifra de tilbakemeldinger de får både fra bedriftene, arbeidstakerne og ikke minst forbrukerne. Om flertallet ikke ønsker dette velkommen, da er det ei heller noe behov for det.