Høringssvar fra Sara-Marie Horsevik

Nei!

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Vi har ikkje behov for dette! Vi kjem berre til å endre vanane våre etterpå. Eg synest det er godt å tenke på at eg på søndagen berre kan slappe av, og skulle eg har gjort noko på ein eller annan butikk kan eg slappe av med at eg ikkje får gjort noko med det også! Eg kan handle før eller vente til etterpå vis eg ikkje har rekt eller somla meg til dette!

Eg meiner småbutikkar vil å lide særskilt under dette. Høge lønskostnadar for å holde ope,  men har heller ikkje råd til å la vere med fare for handelslekkasje. Det blir kanskje butikkeigaren/leiaren som må jobbe søndag òg, og slikt turer på kreftene til vedk. 

Dette et berre tull! De skaper, med søndagene butikker, eit behov som ikkje er der per i dag.