Høringssvar fra Nilsen

Nei til søndagsåpne butikker!

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Her ønsker på det sterkeste at det ikke blir innført nye lover som tilsier at butikker kan holde åpne på søndager. Jeg ønsker st dagen ordning videreføres. Syntes det er synd vis søndagen skal bli arbeidsdag, tenk alle som må jobbe. 

NEI til søndagsåpnt!