Høringssvar fra Kari

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

NEI til søndagsåpne butikker