Høringssvar fra Hilde Aunaas

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker IKKE at Regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker! Søndagsfri betyr frihet både fra arbeid og fra handel. Vi trenger ikke flere dager med shopping og økt forbruk.