Høringssvar fra Judith Wennberg

Søndagsåpne butikker

Dato: 10.06.2015

Svartype: Med merknad

Det er kjekt med en dag hvor man kan senke skuldrene, veldig fint å kunne gjøre det sammen med nesten hele befolkningen. Søndag er dessuten den dagen hvor man arrangerer familiemiddager, og deltar på turer og annet sammen med familie og naboer.

Jeg lærte i min oppvekst at min frihet stopper når den begynner å gå ut over andre sin frihet. Når dere vil gi meg «frihet til å velge å handle på søndager» går dette ut over de av mine medmennesker som må jobbe på søndager. Svært få av dem er i en slik posisjon at de kan «velge» og ikke jobbe på søndager når arbeidsgiveren har bestemt at butikken skal være åpen da.

Vi risikerer at søndagsåpne butikker over lengre sikt vil føre til at andre yrker også ser seg nødt til å holde arbeidstakerne i arbeid på søndager. Da tenker jeg på transport (butikkene må ha varer), blir barnehagene nødt til å holde åpent? Hyppigere bussruter?
Flere biler på veiene på søndagene i tillegg til de som allerede er der – er en konsekvens for miljøet.
Dette vil også gå ut over deltakelse i frivilligheten.

Jeg har hørt på en del diskusjoner/debatter om dette tiltaket. Jeg er veldig skuffet over at representantene ikke finner annen argumentasjon enn det jeg vil kalle «stråargumenter». Når Heidi Nordby argumenterer med at det er viktig å holde søndagsåpne butikker slik at befolkningen i Norge skal få «frihet til å velge» om de skal handle på søndager – så anser jeg dette for å være ett rimelig tullet argument i forhold til resultatene av undersøkelser og rapporter som er lagt fram av seriøse aktører. For å si det sånn: det er ikke noe argument! Ett annet tullet argument: Vi må ha søndagsåpne butikker fordi andre har det (Brustadbua?). Bryr meg ikke! La søndagsstengt gjelde for slike butikker også! Hvis man ikke greier å handle i løpet av mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag, fra 10:00 til 23:00 - kan man godt gå på slanker’n siste ukedag!

Så vidt jeg husker gikk det veldig greit i de dager hvor butikkene stengte kl 17:00 på hverdager og 14:00 på lørdager også.