Høringssvar fra Mahmood Fouad

Jeg ønsker ikke at regjeringen skal tillate søndagsåpen

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Ikke til søndagsåpen