Høringssvar fra Oslo katolske bispedomme

HØRINGSUTTALELSE fra Den katolske kirke/Forlag om å endre helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker.

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

 

Oslo, 30. juni 2015

Kulturdepartementet

                                  

HØRINGSUTTALELSE: Forlag om å endre helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker.

 

 

Oslo katolske bispedømme, som omfatter katolikker og katolsk aktivitet i Sør-Norge, dvs. de 13 sørligste fylkene, til og med Sogn og Fjordane, Oppland og Hedmark, og Trondheim stift, som omfatter katolikker og katolsk aktivitet i Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene, takker for anledningen til å kommentere regjeringens forlag om å endre helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker.

 

Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift vil innledningsvis understreke at vi er svært negative til både primærforslaget og sekundærforslaget i Kulturdepartementets forslag. Dette begrunnes i følgende:

 

  • Søndagen har vært hellig- og hviledag i Norge i 1000 år. Mennesket trenger hvile, og søndagen har etter innføringen av kristendommen fungert som en slik hviledag. Behovet for hvile, er 1000 år etter, fremdeles tilstede.
  • Søndagen er helligdag for alle de kristne trossamfunnene. 80 prosent av den norske befolkningen tilhører et kristens trossamfunn. Samfunnet har godt av en felles dag med taktskifte. At søndagen forblir helligdag i Norge skal selvsagt ikke gå utover personer tilhørende ikke-kristne trossamfunn. Disse må fremdeles sikres rettigheter i forbindelse med sine religiøse fridager.
  • Manglende fridag vil særlig ramme de unge, barnefamil Søndagen er en dag der familien kan være sammen. Barnefamiliene er allerede under sterkt press av den såkalte tidsklemmen, og samfunnet bør ikke foreta seg endringer som øker presset på dem ytterligere.
  • Mange nordmenn er med i ulike ideelle organisasjoner som bygger sitt arbeid på dugnad. Søndagen brukes til slike aktiviteter. Dette er berikende for den enkelte borger, men også viktig for samfunnet som helhet. Økt press om jobbing på søndager, vil redusere borgernes mulighet til slikt organisasjonsarbeid.
  • Norge må redusere sitt klimautslipp. Søndagsåpne butikker vil medføre økt klimautslipp og dermed få en negativ effekt på miljøet.
  • Det norske folk trenger ikke flere arenaer for forbruk. Økt kjøpepress og økt forbruk, er ikke ønskelig utfra verken et klima- eller et sosialetisk perspektiv.

 

 

Med vennlig hilsen,

 

 

___________

Bernt Eidsvig

Katolsk biskop av Oslo

Administrator i Trondheim stift

 

Vedlegg