Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

NEI til søndagsåpne butikker!

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg er sterkt imot forslaget om at Regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker. Søndager har, tradisjonen tro, vært en hviledag og burde holdes slik i fremtiden. Å holde åpent på søndager, vil få en rekke negative konsekvenser blant annet for mindre bedrifter som ligger på kjøpesentre. Disse vil ikke ha råd til å ha søndagsåpent, men vil likevel bli tvunget fordi de er pliktig til å følge kjøpesenterets åpningstider. Dette vil føre til økte lønnsutgifter, samtidig som at det ikke er en garanti for økt omsetning. Søndager bør holdes "hellige" - nei til handel og arbeid på søndager!