Høringssvar fra Tom Christensen

Om søndagsåpne butikker

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg dere trekke forslaget om søndagsåpne butikker. Jeg mener det er en viktig fellesverdi i vårt samfunn å ha en felles fridag i uka på alle områder hvor det er mulig. Det er viktigere enn kortsiktig politisk gevinst.

Tom Christensen.