Høringssvar fra Thv Haavik A/S

søndagsstengt

Dato: 12.04.2015

Svartype: Med merknad

En problemstilling som sjelden er oppe, er butikksentraenes makt over butikketableringer.  Hverken konkurransetilsyn eller myndigheter har vært opptatt av at Steen & Strøm og Olav Thon har tilnærmet monopol på butikksentraer. Det er grunnen til at det er de samme kjedebutikkene overalt. Nyetableringer har ingen sjanse. De må starte i bysentrum.  Søndagsåpent er en gavepakke for sentraene.  Det er kun de som har markedsmakt til å utnytte søndagsåpent. Bysentrum vil lide.  Enda færre nyetableringer. Enda svakere bysentrum! Stopp søndagsåpent!