Høringssvar fra Agathe Skaug

ønsker ikke søndagsåpne butikker

Dato: 28.06.2015

Svartype: Med merknad

Ønsker ikke søndagsåpne butikker