Høringssvar fra Berith Gilen

Ønsker ingen endringer i helligdasloven for søndagsåpne butikker

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

Ønsker ikke at det skal være søndagsåpne butikker utover dagens ordning.