Høringssvar fra Kirsti

Nei!!

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei! Forsett med gammel ordning!!!!