Høringssvar fra Thor Blunck

Historien

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Det virker i diskusjonen som om ingen husker noen år tilbake hvor alle butikkene stengte kl 17 på hverdager og 13 på lørdager.

Første trinn var langåpent på torsdag - mange var i mot den gangen - hva mener vi i dag? - skal vi avslutte langåpent?

Husk også den gang bakere ikke fikk lage ferske brød til lørdag - skal vi ha det samme i dag på nytt?

Husk valgutspill etter en regjering på tidlig 80 tallet - bilde av en folketom Karl Johan kl 15 på en lørdag under forrige regjering og deretter samme sted og tidspunkt med masse folkeliv etter siste regjering sin åpning av åpningstidene.

Så skulle noen matbutikker få holde lenge oppe om kvelden - beskjeden var at INGEN handler mat kl 21 om kvelden. Hva sier vi i dag til alle de som er i butikken kl 21 sammen med meg - er vi INGEN ? Skal vi gå tilbake til kl 17?

I Danmark hadde de tilsvarende diskusjoner for noen få år siden. Det ble søndagåpne butikker og i dag sier min datter som studerer der at de fleste er positive til friheten dette gir, samt ekstra penger for de studentene som jobber søndager.

Konklusjon : Lær av og vær ydmyk over hvor negative vi var før, og hvor positive vi ble etterpå.