Høringssvar fra Marit sofie kjørlaug

Ang. søndagsåpne butikker

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg og min familie ønsker ikke søndagsåpne butikker. Vi trenger det ikke og det er viktig med en hviledag i uken. Dette er et råd som også står nedskrevet i bibelen..