Høringssvar fra Ragnhild Gundersen

NEI til søndagsåpne butikker

Dato: 27.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker herved å si mitt NEI til søndagsåpne butikker i landet vårt.