Høringssvar fra Helle Horsrud

NEI til søndagsåpne butikker

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad