Høringssvar fra Ingunn Bergem

Nei til søndagsopne butikkar.

Dato: 26.06.2015

Svartype: Med merknad