Høringssvar fra Butikknuten as org 885509142

Kjøpmann

Dato: 17.06.2015

Svartype: Med merknad

"Jeg ønsker IKKE at regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker, dagens ordning videreføres".