Høringssvar fra Bjørn Bækkelund

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

I sekstiårene  var jeg blandt de som fikk lørdagsfri. Ent stort framskritt for meg og familien.
Søndagsåpne butikker er et svik mot de som ikke fikk lørdagsfri den gangen, og et kraftig tilbakeslag for samfunn og familie. Ordningen med lørdagsåpne butikker åpner også for krav om at alle andre yrkesgrupper ikke lenger skal ha noen fast fridag.