Høringssvar fra Dagfinn Hatløy

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 20.05.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg