Høringssvar fra gro anita johansen@domstol.No

nei til søndagS åpne butikker

Dato: 30.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker og å si nei til søndagS åpne butikker. For selv om dere sier det er frivillig så er det ikke det for alle ansatte som må jobbe. Vi trenger en rolig dag hele samfunnet, for folk er sånn at man drar jo og handler om muligheten er der.... Jeg tenker at hele samfunnet trenger en dag fri og siden søndag er en godt innarbeidet dag håper jeg at det kan det fortsette med. Så uavhengd av kultur eller religion så håper jeg at vi forsatt får ha søndagen som fridag.

Hilsen Gro Anita Johansen 

I