Høringssvar fra Per Svendsen

Støtter forslaget

Dato: 19.05.2015

Svartype: Med merknad

Dette er et godt og gjennomtenkt forslag. Det er ingen grunn til at mosebøkene skal sette begrensinger for hva jeg skal få lov til å gjøre på en søndag. Vi lever i 2015!